wtorek, 24 września 2019

Bagua- narzędzie Feng Shui.Podstawa Feng Shui to kierunki wynikające z wyliczeń astronomicznych
i geomantycznych. Zostały one zawarte w instrumencie zwanym Luo pan.W skróconej formie są przedstawione w magicznym kwadracie, który pozwala na rozrysowanie siatki bagua (inaczej pa kua). Narzędzie to można wykorzystać nie tylko do badania pomieszczeń mieszkalnych, ale również ogrodów. Siatka bagua wskazuje kierunki i ich energie oraz pozycję centralną. Każda z dziewięciu części odpowiada za jedną z aspiracji życiowych. Za pomocą siatki można stworzyć dogodne miejsca do wypoczynku, pracy lub osiedlenia.
Rolą Feng Shui jest ustalenie, co w naszym otoczeniu powoduje kłopoty
i niezadowolenie z życia. Umieszczenie na planie bagua ogrodu, pozwoli zlokalizować przyczyny braku pomyślności, w tym: braku równowagi i harmonii, zakłóceń czy zastoju przepływu chi. W ogrodzie mogą to być problemy wynikające
z nieregularnych lub ostro zakończonych kształtów, niewłaściwie dobranych zestawów roślin i ich barw. Duży wpływ na przepływ energii w ogrodzie ma też jego otoczenie: budynki, drogi, drzewa, trakcje, zbiorniki wodne i wzniesienia. Siatkę bagua nakłada się tak, aby wejście znajdowało się polu: wiedzy, kariery lub pomocnych ludzi. Wędrówka chi rozpoczyna się od wejścia, czyli „ust” następnie krąży po całym obszarze, jeśli znajdzie przeszkodę może być zablokowana, dlatego wszelkie bariery należy zlikwidować.
Problemy w życiu właścicieli mogą się wiązać z jednym lub kilkoma obszarami, które uniemożliwiają realizację oczekiwań, zgodnie z ich aspiracjami. Jeśli umożliwimy właściwy przepływ chi, np. zaokrąglimy ostry krawężnik trawnika w obszarze pomocni ludzie, możemy się spodziewać poprawy kontaktów z przyjaciółmi lub sąsiadami.  Czasami by rozwiązać problem, wystarczy nasadzenie kwiatów w innej barwie lub przestawienie ławki w inne miejsce lub odwrócenie kierunku siedziska. Jednak na początku najlepiej zacząć od uporządkowania terenu, ponieważ Feng Shui nie lubi bałaganu.

W kolejnych postach o poszczególnych obszarach 
zaznaczonych na planie ogrodu liczbami.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...